Розетка скр. уст. 1-пост. 2-мест. телеф/комп 160В IP20 Модул -

Код: 2672

SE RSI-251TK5E-7-86 W59 Сосн.